Arşiv | P RSS feed for this section

PÜ KÜLTÜRÜ

Kullanımı: Aerobik bakteriel enfeksiyon etkeninin izolasyonu ve identifikasyonu

Devamını oku

PSEUDOKOLİNESTERAZ (PCHE, Kolinesteraz II, SchE, Açilkolin açilhidrolaz)

Normal Değer: Erkek 5400-13200 U/L Kadın 0-15 yaş 5400-13200 U/L 16-50 yaş 4300-11500 U/L >50 yaş 5400-13200 U/L Hamile 3700-9300 U/L Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Genetik pseudokolinesteraz varyantları (anestezinin uzamasına neden olur), hepatitler, siroz, malnutrisyon, anemiler, akut enfeksiyonlar, AMI, pulmoner embolizm, postoperatif dönem, kronik […]

Devamını oku

PROTROMİN GEN MUTASYON ANALİZİ (FII gen analizi, F2, Hiperprotrombinemia, Protrombin 20210)

Normal Değer: N/N Homozigot normal Mt/N Heterozigot Mt/Mt Homozigot mutant Kullanımı: İdiopatik serebral ven trombozu olan vakalrda protrombin gen mutasyonunun bulunduğu görülmüştür. Özellikle FV-Leiden mutasyonunu heterozigot olarak taşıyan kişiler, aynı zamanda protrombin gen mutasyonunu da heterzigot olarak taşıyan kişiler, aynı zamanda protrombin gen mutasyonunu da hetezigot olarak taşıyorlarsa, bu kişilerde yinelenen derin ven trombozların görülme […]

Devamını oku

PROTEİN S AKTİVİTESİ (Protein S fonksiyonel)

Normal Değer: 6 ay %55-160 Kullanımı: Konjenital ve akkiz protein S yetersizliğinin saptanmasında kullanılır. Protein S yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

Devamını oku

PROTEİN ELEKTROFOREZİ (İdrar)

Normal Değer: Raporda belirtilmektedir. Kullanımı: Normalde idrarla çok az protein atılırken, bazı hastalıklarda protein atılımı artar. Atılan proteinlerin tipi tanı için yol gösterici olabilir. Lipoid nefrozisde selekti proteinüri (albumin) bulunurken, glomerülonefritlerde nonselektif proteinüri görülür. Ayrıca Bence Jones proteinleri de beta ve gamma globulin bölgelerine göç eder.

Devamını oku

PROTEİN ELEKTROFOREZİ

Normal Değer: Albümin %58,8-69,6 Alfa-1 %1,8-3,8 Alfa-2 %3,7-13,1 Beta %8,9-13,6 Gamma %8,4-18,3 Kullanımı: Elektroforez ile serum proteinleri 5 ana banta ayrılır. Kandaki protein dağılımı bazı hastalıkların tanısında değerlidir.

Devamını oku

PROTEİN C AKTİVİTESİ (Protein C fonksiyonel)

Normal Değer: 6 ay %70-140 Kullanımı: Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında kullanılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

Devamını oku

PROSTAT-SPESİFİK ANTİJEN (Sensitif) (Sensitif PSA)

Normal Değer: 0-4 ng/ml Kullanımı: Prostat hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır. PSA değerleri günden güne değişebilir ve yaşla birlikte artar. Ayrıca prostat manüplasyonu da PSA düzeyinde artışa neden olabilir. Prostat kanserlerinin yanı sıra, bazı benign prostat hipertrofileri, prostat enfarktları ve prostatitlerde de PSA düzeyi artar.

Devamını oku