Arşiv | P RSS feed for this section

PÜ KÜLTÜRÜ

Kullanımı: Aerobik bakteriel enfeksiyon etkeninin izolasyonu ve identifikasyonu

Devamını oku

PSEUDOKOLİNESTERAZ (PCHE, Kolinesteraz II, SchE, Açilkolin açilhidrolaz)

Normal Değer: Erkek 5400-13200 U/L Kadın 0-15 yaş 5400-13200 U/L 16-50 yaş 4300-11500 U/L >50 yaş 5400-13200 U/L Hamile 3700-9300 U/L Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Genetik pseudokolinesteraz varyantları (anestezinin uzamasına neden olur), hepatitler, siroz, malnutrisyon, anemiler, akut enfeksiyonlar, AMI, pulmoner embolizm, postoperatif dönem, kronik […]

Devamını oku

PROSTATİK ASİT FOSFATAZ (PAP, Prostat spesifik asit fosfataz)

Normal Değer: 0-3,0 ng/ml Kullanımı: Prostattan salgılanan bir glikoproteindir. Prostat maligniteleri, biopsi, tuşe, kateterizasyon, postoperatif dönem, benign prostat hiperplazisi, prostatit, prostat enfarktı vb durumlarda serum prostatik asit fosfataz düzeyi artar. Prostat kanserleri için tarama amaçlı olarak kullanılamaz. Klinik kullanımı, metastatik prostat kanserlerinin doğrulanması ve derecelendirilmesi ile sınırlıdır. Ayrıca radikal prostatektomili hastalarda rekürrens takibi ve tedaviye […]

Devamını oku

PROLAKTİN (PRL)

Normal Değer: Kord 0-5650 ng/ml Prematüre 0-330 ng/ml 0-7 gün 0-495 ng/ml 7 gün-1 ay 0-125 ng/ml Kadın Erkek 2-12 ay 8,25-41,25 ng/ml 8,25-24,75 ng/ml 1-3 yaş 3,00-19,75 ng/ml 4,60-16,50 ng/ml 4-15 yaş 5,25-29,50 ng/ml 4,60-18,00 ng/ml 16-60 yaş 6,50-30,00 ng/ml 3,50-20,00 ng/ml >60 yaş 4,50-25,00 ng/ml 3,50-20,00 ng/ml Hamile 6,50-180,00 ng/ml Folliküler faz 6,50-30,00 […]

Devamını oku

PROTROMBİN ZAMANI (PTZ)

Normal Değer: 11-14 sn, 0,9-1,4 INR Kullanımı: Protrombin zamanı ekstrensek yolun göstergesidir. Genellikle oral antikoagülan tedavinin izlenmesinde kullanılır. Ayrıca faktör II, V, VII ve X’un konjenital yetersizlikleri, disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği, DIC ve K vitamini yetersizliğinin araştırılmasında da yararlıdır.

Devamını oku

PROTROMİN GEN MUTASYON ANALİZİ (FII gen analizi, F2, Hiperprotrombinemia, Protrombin 20210)

Normal Değer: N/N Homozigot normal Mt/N Heterozigot Mt/Mt Homozigot mutant Kullanımı: İdiopatik serebral ven trombozu olan vakalrda protrombin gen mutasyonunun bulunduğu görülmüştür. Özellikle FV-Leiden mutasyonunu heterozigot olarak taşıyan kişiler, aynı zamanda protrombin gen mutasyonunu da heterzigot olarak taşıyan kişiler, aynı zamanda protrombin gen mutasyonunu da hetezigot olarak taşıyorlarsa, bu kişilerde yinelenen derin ven trombozların görülme […]

Devamını oku

PROTEİN S AKTİVİTESİ (Protein S fonksiyonel)

Normal Değer: 6 ay %55-160 Kullanımı: Konjenital ve akkiz protein S yetersizliğinin saptanmasında kullanılır. Protein S yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

Devamını oku

PROTEİN ELEKTROFOREZİ (İdrar)

Normal Değer: Raporda belirtilmektedir. Kullanımı: Normalde idrarla çok az protein atılırken, bazı hastalıklarda protein atılımı artar. Atılan proteinlerin tipi tanı için yol gösterici olabilir. Lipoid nefrozisde selekti proteinüri (albumin) bulunurken, glomerülonefritlerde nonselektif proteinüri görülür. Ayrıca Bence Jones proteinleri de beta ve gamma globulin bölgelerine göç eder.

Devamını oku