Arşiv | M RSS feed for this section

MYOGLOBİN (İdrar)

Normal Değer: 0-200 ng/ml Kullanımı: İdrar myoglobin konsantrasyonu renal fonksiyonlara bağlıdır. İskelet veya kardiyak kas hasarı, sekonder toksik myoglobinüri (hafif hastalığı), elektrik şoku ve termal yanıklarda idrar myoglobin düzeyi artar. Yüksek myoglobin değerleri nefrotoksiktir ve akut tübüler nekroza neden olabilir.

Devamını oku

MYOGLOBİN (Mb)

Normal Değer: Erkek 16-74 ng/ml Kadın 7-64 ng/ml Kullanımı: Serum myoglobin düzeyi direk olarak kas kitlesi ile ilişkilidir. İskelet ve kalp kasında hasar, nekroz veya lizise neden olabilecek her türlü durum (ör.iskemi, rabdomyoliz, myopati, musküler distrofi, myozit), üremi, travma, felç, inflamatuvar myopati, IM enfeksiyon, egzersiz ve yanıklarda serum myoglobin düzeyi artarken, dolaşımda myoglobine karşı antikor […]

Devamını oku

MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG

Kullanımı: Akut ya da geçirilmiş Mycoplasma Pneumonia enfeksiyonuna karşı oluşan antikorların gösterilmesinde kullanılır. M.Pneumonia başlıca primer atipik pnömoni etkenidir. IgM ve IgG’nin birlikte pozitif olması yakın bir süre öncesine ait bir enfeksiyonu, sadece IgG’nin pozitif olması ise geçirilmiş bir enfeksiyonu gösterir.

Devamını oku

MTHFR MUTASYON ANALİZİ (Metilentetrahidrofolat redüktaz enzim eksikliğine bağlı homosistinüri, MTHFR eksikliği)

Normal Değer: N/N = Homozigot normal Mt/N = Heterozigot Mt/Mt = Homozigot mutant Kullanımı: Kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi olduğu bilinen MTHFR mutasyonunun tespitinde kullanılır

Devamını oku

MİKROALBUMİN

Normal Değer: 24 saatlik idrar 0-16,60 mg/gün Bir gecelik idrar 0-7,10 mg/gün Kullanımı: Diabetik nefropati ve retinopati ile tip I diabetes mellitusun erken tanı ve tedavi takibinde kullanılır.

Devamını oku

METOTREKSAT

Normal Değer : Terapötik konsantrasyon: 4-6 saat içinde IV infüzyon ile 50 mg/m2-15 g/m2 doz uygulandığında; 24.saatte 5,00-10,0 mmol/L 48.saatte 0,5-1,0 mmol/L 72.saatte 10,0 mmol/L 48.saatte >1,0 mmol/L 72.saatte >0,2 mmol/L Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

Devamını oku

METHEMOGLOBİN (MetHb, HbM)

Normal Değer: %0-1,50 Kullanımı: Konjenital ve kazanılmış methemoglobinemi, karbon monoksit zehirlenmesi, benzokain, nitrogliserin, lidokain, nitratlar, fenasetin, sülfonamidler ve radyasyon methemoglobin düzeyinde artışa neden olur.

Devamını oku

Metanefrin Normetanefrin

0-3 ay 5,90-37,00 mg/gün 47,00-156,00 mg/gün 4-6 ay 6,10-42,00 mg/gün 31,00-111,00 mg/gün 7-12 ay 8,50-101,00 mg/gün 23,00-103,00 mg/gün 1-3 yaş 6,70-52,00 mg/gün 32,00-118,00 mg/gün 4-5 yaş 11,00-99,00 mg/gün 50,00-111,00 mg/gün 6-12 yaş 54,00-198,00 mg/gün 47,00-176,00 mg/gün 13-15 yaş 39,00-243,00 mg/gün 53,00-290,00 mg/gün >15 yaş 52,00-341,00 mg/gün 88,00-444,00 mg/gün Kullanımı: Feokromasitoma ve nörojenik tümörlerin tanı ve […]

Devamını oku