Arşiv | M RSS feed for this section

MAKROPROLAKTİNEMİ TARAMASI

Normal Değer: Raporda belirtilmektedir. Kullanımı: Klinikle uyumsuz hiperprolaktinemisi olan hastalarda makroprolaktin tayininde kullanılır.

Devamını oku

MAGNEZYUM (İdrar)

Normal Değer: 50-150 mg/gün Kullanımı: Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Diyetle alınan magnezyum miktarı, idrarla atılan miktarı etkiler. Ayrıca alkol kullanımı, diüretikler, Bartter sendromu, kortikosteroidler ve cisplatin idrarla atılan magnezyum miktarını arttırır.

Devamını oku

MAGNEZYUM (Eritrosit İçi)

Normal Değer: 4,00-6,40 mg/dl Kullanımı: Eritrosit içi magnezyum konsantrasyonu genelde serum magnezyum konsantrasyonu ile paralel hareket eder.

Devamını oku

MAGNEZYUM (Mg)

Normal Değer: 1,20-2,50 mg/dl Kullanımı: Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile preeklampsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır. Serum magnezyum konsantrasyon genellikle BOS ve eritrositlerdeki ile paralel haraket eder. Dehidratasyon, böbrek yetmezliği, adrenokortikal yetmezlik, Addison hastalığı, travma, hipotiroidizm ve multiple mylelomada serum magnezyum düzeyi artarken, diyetle magnezyum alımının azalması, akut pankreatit, hipoparatiroidizm, kronik alkolizm, delirium […]

Devamını oku

MYOGLOBİN (İdrar)

Normal Değer: 0-200 ng/ml Kullanımı: İdrar myoglobin konsantrasyonu renal fonksiyonlara bağlıdır. İskelet veya kardiyak kas hasarı, sekonder toksik myoglobinüri (hafif hastalığı), elektrik şoku ve termal yanıklarda idrar myoglobin düzeyi artar. Yüksek myoglobin değerleri nefrotoksiktir ve akut tübüler nekroza neden olabilir.

Devamını oku

MYOGLOBİN (Mb)

Normal Değer: Erkek 16-74 ng/ml Kadın 7-64 ng/ml Kullanımı: Serum myoglobin düzeyi direk olarak kas kitlesi ile ilişkilidir. İskelet ve kalp kasında hasar, nekroz veya lizise neden olabilecek her türlü durum (ör.iskemi, rabdomyoliz, myopati, musküler distrofi, myozit), üremi, travma, felç, inflamatuvar myopati, IM enfeksiyon, egzersiz ve yanıklarda serum myoglobin düzeyi artarken, dolaşımda myoglobine karşı antikor […]

Devamını oku

MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG

Kullanımı: Akut ya da geçirilmiş Mycoplasma Pneumonia enfeksiyonuna karşı oluşan antikorların gösterilmesinde kullanılır. M.Pneumonia başlıca primer atipik pnömoni etkenidir. IgM ve IgG’nin birlikte pozitif olması yakın bir süre öncesine ait bir enfeksiyonu, sadece IgG’nin pozitif olması ise geçirilmiş bir enfeksiyonu gösterir.

Devamını oku

MTHFR MUTASYON ANALİZİ (Metilentetrahidrofolat redüktaz enzim eksikliğine bağlı homosistinüri, MTHFR eksikliği)

Normal Değer: N/N = Homozigot normal Mt/N = Heterozigot Mt/Mt = Homozigot mutant Kullanımı: Kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi olduğu bilinen MTHFR mutasyonunun tespitinde kullanılır

Devamını oku