Arşiv | Laboratuvar Testleri RSS feed for this section

WEİL-FELİX TESTİ

Kullanımı: Proteus bakterilerinin Riketsia ile ortak antijenler taşıdığı esasına dayanarak, Riketsia antikorlarının varlığının gösterilmesinde kullanılır.

Devamını oku

VLDL KOLESTEROL (VLDL-C)

Normal Değer: 0-3 yaş 7,30 mg/dl 4-15 yaş 10-35 mg/dl >15 yaş 10-40 mg/dl Kullanımı: Lipid metabolizmasının değerlendirilmesi

Devamını oku

VİTAMİN E (a-Tokoferol, a-T, Alfa-tokoferol, Vit E)

Normal Değer: 0-1 yaş 0,25-0,37 mg/dl 2,12 yaş 0,30-0,90 mg/dl 13-15 yaş 0,60-1,00 mg/dl >15 yaş 0,50-1,80 mg/dl Kullanımı: E vitamini, lipid membranlardaki doymamış yağ asitleri için bir antioksidandır. Malabsorbsiyon, prematüre infantlar ve abetalipoproteinemide Vit E düzeyi düşükken, aşırı E vitamini fazlalığı genelde hiperlipidemi ile ilişkilidir. Yağda eriyen bir vitamin olduğundan serum lipid düzeyinden etkilenir. […]

Devamını oku

VZV ANTİKORLARI IgM ve IgG (Varicella Zoster antikorları IgM ve IgG)

Kullanımı: Aktif veya geçirilmiş enfeksiyonun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. Döküntüler ortaya çıktıktan 8-10 gün sonra IgM saptanabilir ve 18-19. günlerde pik yapar. IgG ise 13-14 gün sonra saptanabilir düzeye ulaşır ve 30-60.günlerde pik yapar. İmmün sistemi suprese olan hastalarda VZV enfeksiyonları ağır seyredebilir

Devamını oku

VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ (Faktör VIII ile ilişkili antijen)

Normal Değer: %60-150 Kullanımı: Akkiz veya konjenital von Willebrand hastalığının (vWD) tanısı, hemofili A ile ayırıcı tanı ve vWD’li hastalara uygulanan tedavinin takibinde kullanılır.

Devamını oku

VİTAMİN D3 (Vit D3, 25-Hidroksi kolekalsiferol, 25 (OH) Kalsiferol, Kalsiferol)

Normal Değer: 10,00-40,00 ng/ml Kullanımı: Kalsiyum ve fosfor metabolizması için çok önemlidir. Plazma düzeyi, kişinin diyetle aldığı D vitamini düzeyini gösterir. Diyetle yetersiz alınması, bazı karaciğer hastalıkları, Vit D 25 hidroksilaz enzim aktivitesinin azalması ve nontropik sprue’ya bağlı malabsorbsiyonlarda serum Vitamin D düzeyi azalır.

Devamını oku

VİTAMİN C (Askorbik asit, Vit C)

Normal Değer : 0,50-1,80 mg/dl Kullanımı: C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır. Vitamin C, nöropeptitler, adrenal kortikal steroid hormonlar, tropokollajen-kollajen dönüşümü ve tirozin ve folat metabolizmasında rol oynar .

Devamını oku

VİTAMİN B12 (Vit B12, Siyanokobalamin)

Normal Değer: 7 gün 220-940 pg/ml Kullanımı: Hematopoezis ve normal nöronal fonksiyonlar için Vit B12 gereklidir. Kronik böbrek yetmezliği, konjenital kalp yetmezliği, diabetes mellitus, AML, KML, lökositoz, polistemia vera, karaciğer hastalıkları ve protein malnutrisyonunda serum Vit B12 düzeyi yüksekken, intrensek faktör eksikliği, malabsorbsiyon ve vejeteryanlarda Vit B12 düzeyi düşüktür.

Devamını oku