Arşiv | Laboratuvar Testleri RSS feed for this section

WEİL-FELİX TESTİ

Kullanımı: Proteus bakterilerinin Riketsia ile ortak antijenler taşıdığı esasına dayanarak, Riketsia antikorlarının varlığının gösterilmesinde kullanılır.

Devamını oku

VZV ANTİKORLARI IgM ve IgG (Varicella Zoster antikorları IgM ve IgG)

Kullanımı: Aktif veya geçirilmiş enfeksiyonun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. Döküntüler ortaya çıktıktan 8-10 gün sonra IgM saptanabilir ve 18-19. günlerde pik yapar. IgG ise 13-14 gün sonra saptanabilir düzeye ulaşır ve 30-60.günlerde pik yapar. İmmün sistemi suprese olan hastalarda VZV enfeksiyonları ağır seyredebilir

Devamını oku

VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ (Faktör VIII ile ilişkili antijen)

Normal Değer: %60-150 Kullanımı: Akkiz veya konjenital von Willebrand hastalığının (vWD) tanısı, hemofili A ile ayırıcı tanı ve vWD’li hastalara uygulanan tedavinin takibinde kullanılır.

Devamını oku

VLDL KOLESTEROL (VLDL-C)

Normal Değer: 0-3 yaş 7,30 mg/dl 4-15 yaş 10-35 mg/dl >15 yaş 10-40 mg/dl Kullanımı: Lipid metabolizmasının değerlendirilmesi

Devamını oku

VİTAMİN E (a-Tokoferol, a-T, Alfa-tokoferol, Vit E)

Normal Değer: 0-1 yaş 0,25-0,37 mg/dl 2,12 yaş 0,30-0,90 mg/dl 13-15 yaş 0,60-1,00 mg/dl >15 yaş 0,50-1,80 mg/dl Kullanımı: E vitamini, lipid membranlardaki doymamış yağ asitleri için bir antioksidandır. Malabsorbsiyon, prematüre infantlar ve abetalipoproteinemide Vit E düzeyi düşükken, aşırı E vitamini fazlalığı genelde hiperlipidemi ile ilişkilidir. Yağda eriyen bir vitamin olduğundan serum lipid düzeyinden etkilenir. […]

Devamını oku

VANİLMANDELİK ASİT (VMA, 3-Metoksi, 4-Hidrosimandelik asit)

Normal Değer: 6-12 ay 0,50-2,00 mg/gün 1-5 yaş 0,50-2,50 mg/gün 6-12 yaş 0,75-3,00 mg/gün 13-15 yaş 1,00-6,00 mg/gün >15 yaş 3,00-9,00 mg/gün Kullanımı: Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Ayrıca nöroblastoma, ganglionöroma ve karsinoid tümörlerin değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

Devamını oku

VALPROİK ASİT

Normal Değer: Terapötik konsantrasyon 50-100 mg/ml Toksik konsantrasyon >100 mg/ml Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

Devamını oku

VAJİNAL KÜLTÜR (Servikovajinal kültür)

Kullanımı: Candida, Trichomonas, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella ve diğer bakteriyel etkenlerin izolasyonu

Devamını oku