Arşiv | K RSS feed for this section

KURŞUN (Pb)

15 yaş Plazma 0-10 mg/dl 0-20 mg/dl İdrar 0-80 mg/L Saç 0-5 mg/g saç Kullanımı: Kurşun zehirlenmelerinin tanısında kullanılır. Kurşun zehirlenmesinde, anoreksia, abdominal ağrı, kusma, irritabilite, apati, ensefalopati, anemi ve periferal nöropati görülebilir

Devamını oku

KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ

Normal Değer: Patojen bakteri ürememelidir. Kullanımı: Kulak akıntısına neden olan bakteriyel etkenin izolasyonu

Devamını oku

KRYOGLOBULİN

Normal Değer: Negatif Kullanımı: Reynaud benzeri semptomu olan hastalarda kryoglobulinemi tanısında kullanılır. Neoplastik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar ve kollajen doku hastalıklarında serum kryoglobulin miktarı artar.

Devamını oku

KRYOFİBRİNOJEN

Normal Değer: Negatif Kullanımı: Kanda kryoglobulin düzeyinin yüksek olduğu durumlar, hemofili, akut FMF krizi ve oral kontraseptif kullananlarda kryofibrinojen düzeyi yüksek olabilir. Heparin kullanımı yanlış negatif sonuçlara neden olabilir.

Devamını oku

KROM (Cr)

Normal Değer: Tam Kan 2,8-45,0 mg/L 24 saatlik idrar 0,1-2,0 mg/L Kullanımı: Kroma maruz kalan kişilerde, bu maddeden etkilenme derecesini gösterir.

Devamını oku

KREATİNİN KLİRENSİ (Glomerüler filtrasyon hızı, GFR)

Normal Değer: 1-3 yaş 45-65 ml/dk 4-5 yaş 60-80 ml/dk 6-12 yaş 70-100 ml/dk Erkek Kadın 13-50 yaş 90-137 ml/dk 80-125 ml/dk 51-60 yaş 85-132 ml/dk 75-120 ml/dk >60 yaş 80-132 ml/dk 70-120 ml/dk Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının takibinde kullanılır. Glomerüler filtrasyon hızını azaltan her türlü böbrek hastalığı, şok, hipovolemi, nefrotoksik ilaçlar, […]

Devamını oku

KREATİNİN (İdrar)

Normal Değer: 24 saatlik idrar 0-3 ay 0,02-0,10 g/gün 4-12 ay 0,10-0,50 g/gün 1-3 yaş 0,10-0,60 g/gün Erkek Kadın 4-12 yaş 0,30-0,80 g/gün 0,10-0,60 g/gün 13-15 yaş 0,40-1,10 g/gün 0,30-1,10 g/gün >15 yaş 0,80-1,80 g/gün 0,60-1,60 g/gün Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Devamını oku

KREATİNİN (Kan)

Normal Değer: Kord 0,60-1,20 mg/dl Prematüre 0,30-1,00 mg/dl 0-7 gün 0,30-1,00 mg/dl 7 gün-3 ay 0,20-0,40 mg/dl 4 ay-5 yaş 0,30-0,70 mg/dl 6-12 yaş 0,50-1,00 mg/dl 13-15 yaş 0,50-1,20 mg/dl >15 yaş Erkek 0,50-1,40 mg/dl Kadın 0,50-1,30 mg/dl Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek hastalıkları, şok, maligniteler, SLE, diabetik nefropati, konjestif kalp yetmezliği ve akromegalide […]

Devamını oku