Arşiv | H RSS feed for this section

HPV PCR ve GENOTİP TAYİNİ

Normal Değer: Negatif Kullanımı: Servikal kanserler, servikal intraepitelial neoplazi (CIN) ve Condylomata acuminatada HPV varlığının tespit edilmesinde kullanılır. İstenildiği takdirde varlığı belirlenen virüsün tip tayini yapılabilir. HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33 ve 35 tipleri tayin edilebilmektedir.

Devamını oku

HOMOVANİLİK ASİT (HVA)

Normal Değer: 24 saatlik idrar 3-5 yaş 1,40-4,30 mg/gün 6-12 yaş 2,10-4,70 mg/gün 13-15 yaş 2,40-8,70 mg/gün >15 yaş 1,40-8,80 mg/gün Kullanımı: Dopaminin majör terminal metabolitidir. Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastomanın tanı ve takibinde kullanılır. 24 saatlik idrarda ölçüm yapılması tercih edilir.

Devamını oku

HOMOSİSTEİN (Hcy)

Normal Değer: >12 yaş 0-12 mmol/L (normal) 12-15 mmol/L (sınırda yüksek) >15 mmol/L (yüksek) Kullanımı: Plazma total homosistein düzeyi kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür. Genetik mutasyonlar veya esansiyel vitamin kofaktörlerindeki eksiklik enzim fonksiyonlarını etkileyerek homosistein düzeyini arttırır. Homosistein düzeyi yüksek olanlarda ateroskleroz ve tromboembolizm riski artmıştır. Ayrıca kanda ve idrarda homosistein düzeyinin artmış […]

Devamını oku

HLA B-27

Kullanımı: HLA doku grubu tayininde kullanılır. Ankilozan spondilit ve romatoid artritte destekleyici bir bulgudur.

Devamını oku

HLA B-7

Kullanımı: HLA doku grubu tayininde kullanılır.

Devamını oku

HİPPÜRİK ASİT

Normal Değer:

Devamını oku

HİPOKONDROPLAZİ (HCH) MUTASYON ANALİZİ

Kullanımı: Bu kondrodistrofi, akondroplazi’nin allelik formudur. Radyolojik ve klinik bulgular sayesinde akondroplazi’den ayırdedilebilir. Otozomal dominant olduğu için taşıyıcılık durumu göstermez. Doğrudan hastalık fenotipi görülür.

Devamını oku

HİDROKSSİPROLİN, TOTAL

Normal Değer: 1-5 yaş 20-65 mg/gün 6-12 yaş 35-99 mg/gün 13-15 yaş 63-180 mg/gün 16-20 yaş 20-55 mg/gün 21-40 yaş 15-42 mg/gün >40 yaş 16-49 mg/gün Kullanımı: Total kollajen turnover’ını gösterir. Kemik rezorbsiyonu için iyi bir göstergedir. Ayrıca primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yıkımının değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Akromegali, hipertiroidizm, Paget hastalığı, rickets, osteomalazi, büyük […]

Devamını oku