Arşiv | G RSS feed for this section

GROWTH HORMON (GH, Somatotropin, STH)

Normal Değer: 0-20 mIU/ml Kullanımı: Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi, çocuklarda dwarfizm ve gigantizm, erişkinlerde ise akromegalinin tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır. Çocuklarda GH yetmezliklerinin değerlendirilmesinde bazal değerler yetersiz olabileceğinden stimülasyon testlerine ihtiyaç duyulabilir.

Devamını oku

GRAM BOYALI PREPARAT

Kullanımı: Klinik materyalde hücre ve bakteri varlığının araştırılması ve bakteri morfolojisinin belirlenmesi

Devamını oku

GÖZ KÜLTÜRÜ (Konjonktiva kültürü)

Kullanımı: Göz enfeksiyonlarında bakteriyolojik ajanın izolasyonu

Devamını oku

GONOKOK KÜLTÜRÜ (Neisseriae gonorhoeae kültürü)

Kullanımı : Neisseriae gonorrhoeae izolasyonu ve identifikasyonu

Devamını oku

GONOKOK KÜLTÜRÜ (Neisseriae gonorhoeae kültürü)

Kullanımı : Neisseriae gonorrhoeae izolasyonu ve identifikasyonu

Devamını oku

GLUKOZAMİNOGLİKAN

Kullanımı: Mukopolisakkaridozislerin taranması amacıyla kullanılır.

Devamını oku

GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PD)

Normal Değer: 1 yaş 4,60-13,50 U/g Hb Kullanımı: G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır. Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek olduğundan, hemolitik epizod sonrasında eksikliğin belirlenmesi genellikle mümkün olmaz.

Devamını oku

GLUKOZ (Mayi)

Normal Değer: BOS 0-12 yaş 60-80 mg/dl 13-15 yaş 50-75 mg/dl >15 yaş 40-70 mg/dl Kullanımı: Normalde BOS glukoz değeri, eş zamanlı kan glukozunun %60-80’i düzeyindedir. Bakteriyel menenjitler, merkezi sinir sistemi maligniteleri, romatoid menenjit ve hipoglisemi BOS glukoz düzeyinde düşüşe neden olur.

Devamını oku