Arşiv | G RSS feed for this section

GRUBER-WİDAL TESTİ

Kullanımı: Tifo ve paratifo enfeksiyonlarında O aglütininleri 8.günden, H aglütininleri ise 10-12 günden sonra tespit edilebilir düzeye ulaşır. Akut hastalık tanısı için 10-15 gün ara ile alınan kan örneklerinde titre artışı gözlenmelidir. Tek başına H aşılamayı, O ise hastalığı işaret eder. Erken dönemde tedaviye başlanan vakalarda pozitiflik görülmeyebilir. Tek başına tanı koydurucu değildir. Non-spesifik reaksiyonlara […]

Devamını oku

GROWTH HORMON (GH, Somatotropin, STH)

Normal Değer: 0-20 mIU/ml Kullanımı: Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi, çocuklarda dwarfizm ve gigantizm, erişkinlerde ise akromegalinin tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır. Çocuklarda GH yetmezliklerinin değerlendirilmesinde bazal değerler yetersiz olabileceğinden stimülasyon testlerine ihtiyaç duyulabilir.

Devamını oku

GRAM BOYALI PREPARAT

Kullanımı: Klinik materyalde hücre ve bakteri varlığının araştırılması ve bakteri morfolojisinin belirlenmesi

Devamını oku

GÖZ KÜLTÜRÜ (Konjonktiva kültürü)

Kullanımı: Göz enfeksiyonlarında bakteriyolojik ajanın izolasyonu

Devamını oku

GONOKOK KÜLTÜRÜ (Neisseriae gonorhoeae kültürü)

Kullanımı : Neisseriae gonorrhoeae izolasyonu ve identifikasyonu

Devamını oku

GONOKOK KÜLTÜRÜ (Neisseriae gonorhoeae kültürü)

Kullanımı : Neisseriae gonorrhoeae izolasyonu ve identifikasyonu

Devamını oku

GLUKOZAMİNOGLİKAN

Kullanımı: Mukopolisakkaridozislerin taranması amacıyla kullanılır.

Devamını oku

GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PD)

Normal Değer: 1 yaş 4,60-13,50 U/g Hb Kullanımı: G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır. Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek olduğundan, hemolitik epizod sonrasında eksikliğin belirlenmesi genellikle mümkün olmaz.

Devamını oku