Ç

ÇİNKO (Zn)
Normal Değer:

<1 ay 50-125 mg/dl 1 ay-15 yaş 60-135 mg/dl >15 yaş 70-150 mg/dl
Kullanımı: Çinko, yara iyileşmesi, immün fonksiyonlar ve fetal gelişim için gerekli olan bir elementtir. Osteosarkom, koroner kalp hastalıkları, arterioskleroz ve anemilerde serum çinko düzeyi düşükken, acrodermatitis enteropatica, pulmoner tüberküloz, gastrointestinal sistem hastalıkları, talasemi major, AMI, hepatoselüler hastalıklar, akut enfeksiyonlar, lösemi, lenfoma ve gebelide serum çinko düzeyi artar. Çinko eksikliğinde tat alma ve yara iyileşmesi bozulur, deri lezyonları, alopesi, anemi, hepatosplenomegali, abdominal ağrı, diare ve hipoalbuminemi görülebilir.
ÇİNKO (Eritrosit içi)
Normal Değer: 1000-2000 mg/dl
Kullanımı: Kandaki total çinkonun %75-88’i eritrositlerin içinde bulunur. Özellikle orak hücreli anemide eritrosit içi çinko düzeyi düşer.

ÇİNKO (İdrar)
Normal Değer:

Spot idrar 180-850 mg/dl
24 saatlik idrar 290-800 mg/dl
Kullanımı: Serum çinko düzeyindeki anormalliklerin araştırılmasında kullanılır. Hiperparatiroidizm, alkolizm, orak hücreli anemi, hepatik siroz, viral hepatitler, total parenteral nutrisyon ve cerrahi sonrasında idrarla atılan çinko miktarı artarken, hipogonadal dwarfizmde idrarla çinko atılımı azalır.

ÇİNKO (Saç)
Normal Değer: 100-280 mg/g saç
Kullanımı: Çinko eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Diabetes mellitus, çölyak sprue ve protein malnutrisyonunda saçta çinko düzeyi düşer.

Henüz Yorum Yapılmamış.

Yorum yap

Lütfen yorum yapmak için Giriş yapın