Arşiv | A RSS feed for this section

ADENOVİRÜS IgG

Normal Değer: Negatif Kullanımı: Üst ve alt solunum sistemi, konjonktivit ve ishal etkeni olan Adenovirüse karşı gelişen bağışıklığın gösterilmesinde kullanılır. Nadiren fatal enfeksiyonlara neden olmasına rağmen yenidoğan ve çocukluk döneminde %50 oranında uzayan enfeksiyonlara neden olabilir. Özellikle transplantasyon sonrasında ve immünsuprese şahıslarda ağır enfeksiyonlara neden olabilir.

Devamını oku

ADENOZİN DEAMİNAZ (ADA)

Normal Değer: 5-20 U/L Kullanımı: Hepatit, siroz, hemakromatozis, prostat ve mesane karsinomları, hemolitik anemi, gut, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklar, enfeksiyöz mononükleoz ve kalp yetmezliğinde serum ADA düzeyi artar.

Devamını oku

ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST, SGOT)

Normal Değer: 0-7 gün 25-70 IU/L 7 gün-1 yaş 15-60 IU/L 2-12 yaş 15-50 IU/L 13-15 yaş 10-45 IU/L 16-60 yaş 10-42 IU/L >60 yaş 12-50 IU/L Kullanımı: Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, karaciğer, kalp ve iskelet kası en çok bulunduğu dokulardır. Herhangi bir nedene bağlı karaciğer hücre zedelenmesi veya hasarı, kolestatik ve obstrüktif sarılık, […]

Devamını oku

ASETİLKOLİSNESTERAZ (Serum)

Normal Değer: Serum : 40-120 Rap. U/ml Amniyon mayi : 2,5-9,0 Rap. U/ml Kullanımı:Orak hücreli anemide serum asetilkolinesteraz düzeyi yükselirken, organofosfat zehirlenmeleri ve paroksismal noktürnal hemoglobinüride asetilkolinesteraz düzeyi düşer.

Devamını oku

ASO (Anti Streptolizin 0)

Normal Değer: 0-200 IU/ml Kullanımı:Streptolizin O’ya karşı kanda dolaşan antikorlardır. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında ve takibinde kullanılır.

Devamını oku

ASETAMİNOFEN (Parasetamol)

Normal Değer: Terapötik konsantrasyon : 10-20 mg/ml Toksik konsantrasyon : >200 mg/ml (ilacın alımından 4 saat sonra) >50 mg/ml (ilacın alımından 12 saat sonra) Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

Devamını oku

ARSENİK (As)

Normal Değer: 5-50 mg/gün Kullanımı: Akut ve kronik arsenik zehirlenmelerinin tanısında kullanılır.

Devamını oku