Arşiv | A RSS feed for this section

ASO (Anti Streptolizin 0)

Normal Değer: 0-200 IU/ml Kullanımı:Streptolizin O’ya karşı kanda dolaşan antikorlardır. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında ve takibinde kullanılır.

Devamını oku

ASETAMİNOFEN (Parasetamol)

Normal Değer: Terapötik konsantrasyon : 10-20 mg/ml Toksik konsantrasyon : >200 mg/ml (ilacın alımından 4 saat sonra) >50 mg/ml (ilacın alımından 12 saat sonra) Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

Devamını oku

ARSENİK (As)

Normal Değer: 5-50 mg/gün Kullanımı: Akut ve kronik arsenik zehirlenmelerinin tanısında kullanılır.

Devamını oku

APSE KÜLTÜRÜ (Pü kültürü)

Kullanımı: Apse oluşumuna neden olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu

Devamını oku

APOLİPOPROTEİN E GENOTİPLENDİRMESİ

Normal Değer: Normal genotip e3/e3 Kullanımı:Apo E genotipleri tip III hiperlipoproteinemi ve erken koroner kalp hastalığı gelişimi ile ilişkilidir. Ayrıca e4 allelinin varlığı Alzheimer hastalığı için önemli bir genetik risk faktörüdür.

Devamını oku

ADENOVİRÜS IgG

Normal Değer: Negatif Kullanımı: Üst ve alt solunum sistemi, konjonktivit ve ishal etkeni olan Adenovirüse karşı gelişen bağışıklığın gösterilmesinde kullanılır. Nadiren fatal enfeksiyonlara neden olmasına rağmen yenidoğan ve çocukluk döneminde %50 oranında uzayan enfeksiyonlara neden olabilir. Özellikle transplantasyon sonrasında ve immünsuprese şahıslarda ağır enfeksiyonlara neden olabilir.

Devamını oku

ADENOZİN DEAMİNAZ (ADA)

Normal Değer: 5-20 U/L Kullanımı: Hepatit, siroz, hemakromatozis, prostat ve mesane karsinomları, hemolitik anemi, gut, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklar, enfeksiyöz mononükleoz ve kalp yetmezliğinde serum ADA düzeyi artar.

Devamını oku